رویه بازگرداندن کالا

قبل از هر اقدامی برای بازگرداندن کالا با شماره تلفنهای ذیل تماس بگیرید:

۰۹۱۹۱۲۰۵۸۰۰
۰۹۱۹۱۲۰۵۷۹۹
۰۹۱۲۶۰۹۲۵۱۶
۰۹۱۲۰۲۳۴۳۲۵
در صورت عدم  برقراری ارتباط می توانید در صفخه اینستاگرام به نشانی @merinoplus دایرکت دهید. ویا در واتساپ ما به شماره ۰۹۰۳۰۴۵۰۳۰۷
پیام دهید. ودر نهایت در صورت مسدود بودن راههای ارتباطی فوق با شماره ثابت ۰۲۱۷۷۴۰۲۹۸۴ تماس بگیرید.